Single Koi

Showing 1–25 of 362 results

 • 4.5” Shiro Bekko Butterfly Koi

  4.5” Shiro Bekko Butterfly Koi

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Sanke Butterfly Koi

  4.5” Sanke Butterfly Koi

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Sanke Butterfly Koi

  4.5” Sanke Butterfly Koi

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Doitsu Sanke Butterfly Koi

  4.5” Doitsu Sanke Butterfly Koi

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Gin Rin Kohaku Butterfly Koi

  4.5” Gin Rin Kohaku Butterfly Koi

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Kohaku Butterfly Koi

  6” Kohaku Butterfly Koi

  $60.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Kohaku Butterfly Koi

  6” Kohaku Butterfly Koi

  $60.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Gin Rin Kujaku Butterfly Koi

  6” Gin Rin Kujaku Butterfly Koi

  $60.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Kin Kikokuryu Butterfly Koi

  5” Kin Kikokuryu Butterfly Koi

  $60.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Gin Rin Green Chagoi Butterfly Koi

  5.5” Gin Rin Green Chagoi Butterfly Koi

  $60.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Gin Rin Aka Bekko Butterfly Koi

  5.5” Gin Rin Aka Bekko Butterfly Koi

  $60.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Kin Kikokuryu Butterfly Koi

  5.5” Kin Kikokuryu Butterfly Koi

  $60.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Doitsu Kin Ki Bekko Butterfly Koi

  6” Doitsu Kin Ki Bekko Butterfly Koi

  $60.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Doitsu Yamabuki Ogon Butterfly Koi

  6” Doitsu Yamabuki Ogon Butterfly Koi

  $60.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Doitsu Platinum Ogon

  5” Doitsu Platinum Ogon

  $30.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Kikusui

  5.5” Kikusui

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Gin Rin Kohaku Butterfly Koi

  5.5” Gin Rin Kohaku Butterfly Koi

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Hariwake Butterfly Koi

  5.5” Hariwake Butterfly Koi

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Kohaku Butterfly Koi

  4.5” Kohaku Butterfly Koi

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 4” Heisei Nishiki

  4” Heisei Nishiki

  $15.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Gin Rin Hariwake

  6” Gin Rin Hariwake

  $60.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Kohaku

  6” Kohaku

  $55.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Imported Doitsu Orenji Ogon Butterfly Koi

  6.5” Imported Doitsu Orenji Ogon Butterfly Koi

  $60.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Imported Kikusui

  5.5” Imported Kikusui

  $30.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Imported Hariwake

  5” Imported Hariwake

  $25.00
  Add to cart Quick view