Single Koi

Showing 1–25 of 164 results

 • 5” Kin Kikokuryu

  5” Kin Kikokuryu

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Kikusui

  5” Kikusui

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Kin Kikokuryu

  5” Kin Kikokuryu

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Gin Rin Yamato Nishiki

  5” Gin Rin Yamato Nishiki

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Showa

  4.5” Showa

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Asagi

  4.5” Asagi

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Heisei Nishiki

  5” Heisei Nishiki

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Shusui

  5” Shusui

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Doitsu Blue Kujaku

  5” Doitsu Blue Kujaku

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Blue Shusui Butterfly Koi

  5” Blue Shusui Butterfly Koi

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Doitsu Blue Kujaku Butterfly Koi

  5” Doitsu Blue Kujaku Butterfly Koi

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Shusui Butterfly Koi

  5” Shusui Butterfly Koi

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Heisei Nishiki Butterfly Koi

  5.5” Heisei Nishiki Butterfly Koi

  $60.00
  Add to cart Quick view
 • 8.5” Imported Orenji Matsuba Butterfly Koi

  8.5” Imported Orenji Matsuba Butterfly Koi

  $125.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Showa

  5.5” Showa

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Abstract Heisei Nishiki

  5” Abstract Heisei Nishiki

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Doitsu Orenji Ogon

  5” Doitsu Orenji Ogon

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Art Deco Kin Kikokuryu

  6” Art Deco Kin Kikokuryu

  $65.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Hana Shusui

  5.5” Hana Shusui

  $55.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Kikusui

  5.5” Kikusui

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Heisei Nishiki

  5” Heisei Nishiki

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Blue Shusui

  5” Blue Shusui

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Kikusui Butterfly Koi

  5” Kikusui Butterfly Koi

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Kin Kikokuryu Butterfly Koi

  5.5” Kin Kikokuryu Butterfly Koi

  $60.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Doitsu Blue Kujaku Butterfly Koi

  5.5” Doitsu Blue Kujaku Butterfly Koi

  $60.00
  Add to cart Quick view