Showing 51–75 of 339 results

 • 4.5” Aka Bekko

  4.5” Hi Utsuri

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Goromo

  4.5” Goromo

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 7.5” Kin Kikokuryu Butterfly Koi

  7.5” Kin Kikokuryu Butterfly Koi

  $95.00
  Add to cart Quick view
 • 8” Gin Rin Kujaku Butterfly Koi

  8” Gin Rin Kujaku Butterfly Koi

  $120.00
  Add to cart Quick view
 • 8.5” Doitsu Gin Matsuba Butterfly Koi

  8.5” Doitsu Gin Matsuba Butterfly Koi

  $125.00
  Add to cart Quick view
 • 8.5” Kin Kikokuryu Butterfly Koi

  8.5” Kin Kikokuryu Butterfly Koi

  $125.00
  Add to cart Quick view
 • 9” Gin Rin Kin Ki Matsuba Butterfly Koi

  9” Gin Rin Kin Ki Matsuba Butterfly Koi

  $140.00
  Add to cart Quick view
 • 9” Gin Matsuba Butterfly Koi

  9” Gin Matsuba Butterfly Koi

  $140.00
  Add to cart Quick view
 • 9” Kujaku Butterfly Koi

  9” Kujaku Butterfly Koi

  $140.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Shusui

  5.5” Shusui

  $55.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Doitsu Blue Gin Matsuba

  4.5” Doitsu Blue Gin Matsuba

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Hi Utsuri

  5.5” Hi Utsuri

  $55.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Kumonryu

  5” Kumonryu

  $65.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Kujaku

  5” Kujaku

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Kohaku

  5” Kohaku

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Gin Rin Kujaku

  5” Gin Rin Kujaku

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Doitsu Sanke

  5” Heisei Nishiki

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Kikusui

  4.5” Kikusui

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Gin Rin Kohaku

  4.5” Gin Rin Kohaku

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Kikokuryu Butterfly Koi

  6.5” Kikokuryu Butterfly Koi

  $100.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Ochiba Shigure Butterfly Koi

  6.5” Ochiba Shigure Butterfly Koi

  $100.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Gin Rin Chagoi Butterfly Koi

  6.5” Gin Rin Chagoi Butterfly Koi

  $100.00
  Add to cart Quick view
 • 7” Yamabuki Ogon Butterfly Koi

  7” Yamabuki Ogon Butterfly Koi

  $125.00
  Add to cart Quick view
 • 7” Gin Rin Asagi Butterfly Koi

  7” Gin Rin Asagi Butterfly Koi

  $125.00
  Add to cart Quick view
 • 7” Gin Rin Platinum Ogon Butterfly Koi

  7” Gin Rin Platinum Ogon Butterfly Koi

  $125.00
  Add to cart Quick view