Single Koi

Showing 1–25 of 105 results

 • 5.5” Doitsu Ki Matsuba

  5.5” Doitsu Ki Matsuba

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Heisei Nishiki

  5.5” Heisei Nishiki

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Heisei Nishiki

  5.5” Heisei Nishiki

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Yamabuki Ogon

  5.5” Yamabuki Ogon

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Imported Heisei Nishiki

  5” Imported Heisei Nishiki

  $45.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Imported Yamabuki Ogon Butterfly Koi

  6.5” Imported Yamabuki Ogon Butterfly Koi

  $100.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Kin Kikokuryu

  6” Kin Kikokuryu

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Yamabuki Ogon

  5.5” Yamabuki Ogon

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Kujaku

  5.5” Kujaku

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Yamabuki Ogon

  6” Yamabuki Ogon

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Kin Kikokuryu

  6” Kin Kikokuryu

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Doitsu Kujaku

  5.5” Doitsu Kujaku

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Heisei Nishiki

  5” Heisei Nishiki

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 8.5” Imported Yamabuki Ogon Butterfly Koi

  8.5” Imported Yamabuki Ogon Butterfly Koi

  $300.00
  Add to cart Quick view
 • 8.5” Imported Lemon Hariwake Butterfly Koi

  8.5” Imported Lemon Hariwake Butterfly Koi

  $300.00
  Add to cart Quick view
 • 8.5” Imported Gin Rin Ki Matsuba Butterfly Koi

  8.5” Imported Gin Rin Ki Matsuba Butterfly Koi

  $300.00
  Add to cart Quick view
 • 11” Imported Male Doitsu Kujaku

  11” Imported Male Doitsu Kujaku

  $450.00
  Add to cart Quick view
 • 11.5” Imported Male Kujaku

  11.5” Imported Male Kujaku

  $450.00
  Add to cart Quick view
 • 12.5” Imported Male Doitsu Kujaku

  12.5” Imported Male Doitsu Kujaku

  $550.00
  Add to cart Quick view
 • 15” Imported Female Heisei Nishiki

  15” Imported Female Heisei Nishiki

  $825.00
  Add to cart Quick view
 • 16.5” Imported Female Ki Utsuri

  16.5” Imported Female Ki Utsuri

  $850.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Imported Yamabuki Ogon Butterfly Koi

  6.5” Imported Yamabuki Ogon Butterfly Koi

  $165.00
  Add to cart Quick view
 • 7” Imported Doitsu Yamabuki Ogon Butterfly Koi

  7” Imported Doitsu Yamabuki Ogon Butterfly Koi

  $185.00
  Add to cart Quick view
 • 7” Imported Kin Kikokuryu Butterfly Koi

  7” Imported Kin Kikokuryu Butterfly Koi

  $185.00
  Add to cart Quick view
 • 7.5” Imported Kin Kikokuryu Butterfly Koi

  7.5” Imported Kin Kikokuryu Butterfly Koi

  $200.00
  Add to cart Quick view