Single Koi

Showing 1–25 of 169 results

 • 5.5” Kin Kikokuryu

  5.5” Kin Kikokuryu

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Doitsu Ki Matsuba

  5.5” Doitsu Ki Matsuba

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Armor Scaled Lemon Hariwake

  5.5” Armor Scaled Lemon Hariwake

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Yamabuki Ogon

  5” Yamabuki Ogon

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Gold Crown Butterfly Koi

  5” Gold Crown Butterfly Koi

  $60.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Gin Rin Yamabuki Ogon Butterfly Koi

  5” Gin Rin Yamabuki Ogon Butterfly Koi

  $60.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Heisei Nishiki Butterfly Koi

  4.5” Heisei Nishiki Butterfly Koi

  $60.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Yamabuki Ogon Butterfly Koi

  4.5” Yamabuki Ogon Butterfly Koi

  $60.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Doitsu Ki Matsuba Butterfly Koi

  4.5” Doitsu Ki Matsuba Butterfly Koi

  $60.00
  Add to cart Quick view
 • 4” Heisei Nishiki Butterfly Koi

  4” Heisei Nishiki Butterfly Koi

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 4” Doitsu Kujaku Butterfly Koi

  4” Doitsu Kujaku Butterfly Koi

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 7” Imported Lemon Hariwake Butterfly Koi

  7” Imported Lemon Hariwake Butterfly Koi

  $185.00
  Add to cart Quick view
 • 7” Imported Kin Kikokuryu Butterfly Koi

  7” Imported Kin Kikokuryu Butterfly Koi

  $185.00
  Add to cart Quick view
 • 7.5” Imported Kujaku Butterfly Koi

  7.5” Imported Kujaku Butterfly Koi

  $200.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Heisei Nishiki

  6” Heisei Nishiki

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Imported Gin Rin Yamabuki Ogon Butterfly Koi

  6” Imported Gin Rin Yamabuki Ogon Butterfly Koi

  $130.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Imported Doitsu Lemon Hariwake Butterfly Koi

  6” Imported Doitsu Lemon Hariwake Butterfly Koi

  $120.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Imported Doitsu Lemon Hariwake Butterfly Koi

  6” Imported Doitsu Lemon Hariwake Butterfly Koi

  $130.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Imported Doitsu Lemon Hariwake Butterfly Koi

  5” Imported Doitsu Lemon Hariwake Butterfly Koi

  $60.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Imported Gin Rin Lemon Hariwake Butterfly Koi

  4.5” Imported Gin Rin Lemon Hariwake Butterfly Koi

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Imported Lemon Hariwake Butterfly Koi

  4.5” Imported Lemon Hariwake Butterfly Koi

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 4” Imported Kin Kikokuryu Butterfly Koi

  4” Imported Kin Kikokuryu Butterfly Koi

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Imported Kujaku

  6.5” Imported Kujaku

  $100.00
  Add to cart Quick view
 • 7” Imported Gin Rin Yamabuki Ogon

  7” Imported Gin Rin Yamabuki Ogon

  $110.00
  Add to cart Quick view
 • 7” Imported Doitsu Lemon Hariwake

  7” Imported Doitsu Lemon Hariwake

  $110.00
  Add to cart Quick view