Single Koi

Showing 1–25 of 168 results

 • 4” Doitsu Kin Ki Bekko Butterfly Koi

  4” Doitsu Kin Ki Bekko Butterfly Koi

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 3.5” Doitsu Ki Matsuba Butterfly Koi

  3.5” Doitsu Ki Matsuba Butterfly Koi

  $30.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Doitsu Kin Ki Bekko Butterfly Koi

  4.5” Doitsu Kin Ki Bekko Butterfly Koi

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Doitsu Sanke Butterfly Koi

  4.5” Doitsu Sanke Butterfly Koi

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Hi Showa

  5” Hi Showa

  $45.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Doitsu Sanke Butterfly Koi

  5” Doitsu Sanke Butterfly Koi

  $45.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Yamato Nishiki Butterfly Koi

  5” Yamato Nishiki Butterfly Koi

  $45.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Gin Shiro Bekko Butterfly Koi

  5” Gin Shiro Bekko Butterfly Koi

  $45.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Aka Yamato Nishiki Butterfly Koi

  5.5” Aka Yamato Nishiki Butterfly Koi

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Sanke Butterfly Koi

  6” Sanke Butterfly Koi

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 7” Heisei Nishiki Butterfly Koi

  7” Heisei Nishiki Butterfly Koi

  $60.00
  Add to cart Quick view
 • 8.5” Kin Kikokuryu Butterfly Koi

  8.5” Kin Kikokuryu Butterfly Koi

  $115.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Doitsu Sanke

  5” Doitsu Sanke

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Doitsu Karasu

  5” Doitsu Karasu

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Gin Matsuba

  5” Gin Matsuba

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Doitsu Sanke

  5” Doitsu Sanke

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Doitsu Ki Bekko

  5” Doitsu Ki Bekko

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Shiro Utsuri

  5” Shiro Utsuri

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Yamato Nishiki

  5.5” Yamato Nishiki

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Doitsu Shiro Bekko

  5.5” Doitsu Shiro Bekko

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Glass Tipped Heisei Nishiki Butterfly Koi

  5.5” Glass Tipped Heisei Nishiki Butterfly Koi

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Sanke Butterfly Koi

  6.5” Sanke Butterfly Koi

  $55.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Sanke Butterfly Koi

  6.5” Sanke Butterfly Koi

  $55.00
  Add to cart Quick view
 • 7” Kin Kikokuryu Butterfly Koi

  7” Kin Kikokuryu Butterfly Koi

  $65.00
  Add to cart Quick view
 • 3.5” Sanke

  3.5” Sanke

  $20.00
  Add to cart Quick view