Single Koi

Showing 1–25 of 77 results

 • 6.5” Doitsu Orenji Matsuba

  6.5” Doitsu Orenji Matsuba

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Doitsu Sanke

  6.5” Doitsu Sanke

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Doitsu Shiro Bekko

  6.5” Doitsu Shiro Bekko

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 7.5” Showa

  7.5” Showa

  $85.00
  Add to cart Quick view
 • 7.5” Doitsu Blue Gin Matsuba

  7.5” Doitsu Blue Gin Matsuba

  $85.00
  Add to cart Quick view
 • 8” Doitsu Sanke Butterfly Koi

  8” Doitsu Sanke Butterfly Koi

  $120.00
  Add to cart Quick view
 • 7.5” Yamato Nishiki Butterfly Koi

  7.5” Yamato Nishiki Butterfly Koi

  $110.00
  Add to cart Quick view
 • 7.5” Gold Crown Butterfly Koi

  7.5” Gold Crown Butterfly Koi

  $110.00
  Add to cart Quick view
 • 7” Doitsu Sanke Butterfly Koi

  7” Doitsu Sanke Butterfly Koi

  $105.00
  Add to cart Quick view
 • 7” Yamato Nishiki Butterfly Koi

  7” Yamato Nishiki Butterfly Koi

  $105.00
  Add to cart Quick view
 • 4” Gin Rin Ki Matsuba Butterfly Koi

  4” Gin Rin Ki Matsuba Butterfly Koi

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 4” Doitsu Sanke Butterfly Koi

  4” Doitsu Sanke Butterfly Koi

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 4” Showa Butterfly Koi

  4” Showa Butterfly Koi

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 4” Doitsu Sanke Butterfly Koi

  4” Doitsu Sanke Butterfly Koi

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 4” Aka Bekko Butterfly Koi

  4” Aka Bekko Butterfly Koi

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 4” Ki Matsuba Butterfly Koi

  4” Ki Matsuba Butterfly Koi

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Doitsu Gold Crown

  5” Doitsu Gold Crown

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Heisei Nishiki

  5.5” Heisei Nishiki

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Showa

  5.5” Showa

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Doitsu Sanke

  5.5” Doitsu Sanke

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Kikokuryu

  6” Kikokuryu

  $45.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Showa

  6” Showa

  $45.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Showa Butterfly Koi

  5.5” Showa Butterfly Koi

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Gin Rin Gin Matsuba Butterfly Koi

  5.5” Gin Rin Gin Matsuba Butterfly Koi

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Yamato Nishiki Butterfly Koi

  5” Yamato Nishiki Butterfly Koi

  $45.00
  Add to cart Quick view