Utsurimono

Showing all 18 results

 • 5.5” Hi Utsuri

  5.5” Hi Utsuri

  $55.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Gin Rin Hi Utsuri

  4.5” Gin Rin Hi Utsuri

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Gin Rin Ki Utsuri

  5.5” Gin Rin Ki Utsuri

  $55.00
  Add to cart Quick view
 • 9” Imported Kin Hi Utsuri
  Sale

  9” Imported Kin Hi Utsuri

  $175.00 $157.50
  Add to cart Quick view
 • 10” Female Imported Shiro Utsuri
  Sale

  10” Female Imported Shiro Utsuri

  $245.00 $220.50
  Add to cart Quick view
 • 11.5” Male Imported Kin Hi Utsuri
  Sale

  11.5” Male Imported Kin Ki Utsuri

  $350.00 $315.00
  Add to cart Quick view
 • 8” Imported Kin Ki Utsuri
  Sale

  8” Imported Kin Ki Utsuri

  $145.00 $116.00
  Add to cart Quick view
 • 13” Male Hi Utsuri Butterfly Koi
  Sale

  13” Male Hi Utsuri Butterfly Koi

  $620.00 $434.00
  Add to cart Quick view
 • 13” Gin Rin Ki Utsuri Butterfly Koi
  Sale

  13” Gin Rin Ki Utsuri Butterfly Koi

  $490.00 $343.00
  Add to cart Quick view
 • 11” Hi Utsuri Butterfly Koi
  Sale

  11” Hi Utsuri Butterfly Koi

  $385.00 $269.50
  Add to cart Quick view
 • 11” Hi Utsuri Butterfly Koi
  Sale

  11” Hi Utsuri Butterfly Koi

  $385.00 $269.50
  Add to cart Quick view
 • 15” Hi Utsuri Butterfly Koi
  Sale

  15” Hi Utsuri Butterfly Koi

  $600.00 $420.00
  Add to cart Quick view
 • 11.5” Male Imported Kin Hi Utsuri
  Sale

  11.5” Male Imported Kin Hi Utsuri

  $350.00 $245.00
  Add to cart Quick view
 • 8.5” Imported Hi Utsuri
  Sale

  8.5” Imported Hi Utsuri

  $150.00 $90.00
  Add to cart Quick view
 • 9” Imported Kin Hi Utsuri
  Sale

  9” Imported Kin Hi Utsuri

  $165.00 $99.00
  Add to cart Quick view
 • 7.5” Hi Utsuri
  Sale

  7.5” Hi Utsuri

  $145.00 $72.50
  Add to cart Quick view
 • 11.5” Imported Male Kin Hi Utsuri
  Sale

  11.5” Imported Male Kin Hi Utsuri

  $325.00 $162.50
  Add to cart Quick view
 • 9” Imported Kin Ki Utsuri
  Sale

  9” Imported Kin Ki Utsuri

  $165.00 $66.00
  Add to cart Quick view