Showing all 21 results

 • 4.5” Kin Kikokuryu

  4.5” Kin Kikokuryu

  $45.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Heisei Nishiki

  5.5” Heisei Nishiki

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Kin Kikokuryu

  5” Kin Kikokuryu

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Heisei Nishiki

  5” Heisei Nishiki

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Heisei Nishiki

  4.5” Heisei Nishiki

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Heisei Nishiki

  4.5” Heisei Nishiki

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Heisei Nishiki

  4.5” Heisei Nishiki

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Kin Kikokuryu
  Sale

  4.5” Kin Kikokuryu

  $50.00 $45.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Heisei Nishiki
  Sale

  5” Heisei Nishiki

  $50.00 $40.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Heisei Nishiki
  Sale

  4.5” Heisei Nishiki

  $50.00 $40.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Heisei Nishiki
  Sale

  5.5” Heisei Nishiki

  $80.00 $64.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Kin Kikokuryu
  Sale

  5” Kin Kikokuryu

  $50.00 $40.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Heisei Nishiki
  Sale

  5.5” Heisei Nishiki

  $80.00 $64.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Kin Kikokuryu
  Sale

  5” Kin Kikokuryu

  $50.00 $35.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Kin Kikokuryu
  Sale

  4.5” Kin Kikokuryu

  $50.00 $25.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Kin Kikokuryu
  Sale

  5” Kin Kikokuryu

  $50.00 $25.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Kin Kikokuryu
  Sale

  5” Kin Kikokuryu

  $50.00 $25.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Heisei Nishiki
  Sale

  5” Heisei Nishiki

  $50.00 $25.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Heisei Nishiki
  Sale

  6.5” Heisei Nishiki

  $100.00 $50.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Heisei Nishiki
  Sale

  6.5” Heisei Nishiki

  $100.00 $50.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Heisei Nishiki
  Sale

  6” Heisei Nishiki

  $80.00 $32.00
  Add to cart Quick view