Showing all 23 results

 • 5” Showa

  5” Showa

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Gin Rin Kin Aka Bekko

  6” Gin Rin Kin Aka Bekko

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Kin Aka Bekko

  6” Kin Aka Bekko

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Sanke

  6” Sanke

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Kikusui

  6” Kikusui

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Kikusui

  6” Kikusui

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Yamato Nishiki

  6.5” Yamato Nishiki

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Asagi

  5.5” Asagi

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Goromo

  5.5” Goromo

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Kohaku
  Sale

  5.5” Kohaku

  $80.00 $64.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Aka Bekko
  Sale

  5.5” Aka Bekko

  $80.00 $64.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Sanke
  Sale

  5.5” Sanke

  $80.00 $64.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Sanke
  Sale

  6” Sanke

  $80.00 $64.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Kohaku
  Sale

  6” Kohaku

  $80.00 $64.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Kikusui
  Sale

  6” Kikusui

  $80.00 $64.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Doitsu Kin Aka Bekko
  Sale

  5.5” Doitsu Kin Aka Bekko

  $80.00 $64.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Sanke
  Sale

  6” Maruten Sanke

  $80.00 $64.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Sanke
  Sale

  5.5” Sanke

  $80.00 $64.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Shusui
  Sale

  5.5” Shusui

  $80.00 $56.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Doitsu Sanke
  Sale

  5.5” Doitsu Sanke

  $80.00 $56.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Gin Rin Kohaku
  Sale

  5.5” Gin Rin Kohaku

  $80.00 $56.00
  Add to cart Quick view
 • 7.5” Kikusui Butterfly Koi
  Sale

  7.5” Kikusui Butterfly Koi

  $160.00 $64.00
  Add to cart Quick view
 • 9” Heisei Nishiki Butterfly Koi
  Sale

  9” Heisei Nishiki Butterfly Koi

  $270.00 $108.00
  Add to cart Quick view