Out of stock

7” Doitsu Gin Shiro Bekko Butterfly Koi

SKU: H0710D100301

Exact Fish Pictured

$105.00