Single Koi

Showing 1–25 of 444 results

 • 6” Shiro Bekko

  6” Shiro Utsuri

  $125.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Kikusui

  6” Kikusui

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Doitsu Sanke

  6” Doitsu Sanke

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Gin Rin Goromo

  6” Gin Rin Goshiki

  $75.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Ashen Kin Kikokuryu

  6.5” Ashen Kin Kikokuryu

  $60.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Gin Rin Hi Utsuri

  6.5” Gin Rin Hi Utsuri

  $75.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Heisei Nishiki

  6.5” Heisei Nishiki

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Yamabuki Ogon

  6.5” Yamabuki Ogon

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Tancho Sanke

  6.5” Tancho Sanke

  $95.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Doitsu Kujaku

  6.5” Doitsu Kujaku

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 7” Shusui

  7” Shusui

  $125.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Gin Rin Yamato Nishiki

  5” Gin Rin Yamato Nishiki

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Showa

  4.5” Showa

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Sanke

  4.5” Sanke

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Gin Rin Lemon Hariwake

  5” Gin Rin Lemon Hariwake

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Doitsu Blue Kujaku

  5” Doitsu Blue Kujaku

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Doitsu Gin Shiro Bekko

  5.5” Doitsu Gin Shiro Bekko

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Doitsu Blue Gin Matsuba Butterfly Koi

  5” Doitsu Blue Gin Matsuba Butterfly Koi

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Yamabuki Ogon Butterfly Koi

  5” Yamabuki Ogon Butterfly Koi

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Blue Shusui Butterfly Koi

  5” Blue Shusui Butterfly Koi

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Doitsu Blue Kujaku Butterfly Koi

  5” Doitsu Blue Kujaku Butterfly Koi

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Shusui Butterfly Koi

  5” Shusui Butterfly Koi

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Doitsu Ki Matsuba Butterfly Koi

  5” Doitsu Ki Matsuba Butterfly Koi

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Kin Ki Bekko Butterfly Koi

  5” Doitsu Kin Ki Bekko Butterfly Koi

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Doitsu Aka Sanke Butterfly Koi

  5” Doitsu Aka Sanke Butterfly Koi

  $40.00
  Add to cart Quick view