Showing 1–25 of 44 results

 • 5” Kin Kikokuryu

  5” Kin Kikokuryu

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Doitsu Kujaku

  5” Doitsu Kujaku

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 3.5” Armor Scaled Lemon Hariwake
  Sale

  3.5” Armor Scaled Lemon Hariwake

  $30.00 $27.00
  Add to cart Quick view
 • 3.5” Doitsu Kujaku
  Sale

  3.5” Doitsu Kujaku

  $30.00 $27.00
  Add to cart Quick view
 • 7” Heisei Nishiki
  Sale

  7” Heisei Nishiki

  $130.00 $117.00
  Add to cart Quick view
 • 7” Doitsu Kujaku
  Sale

  7” Doitsu Kujaku

  $130.00 $117.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Doitsu Kujaku
  Sale

  5” Doitsu Kujaku

  $50.00 $45.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Kujaku
  Sale

  4.5” Kujaku

  $50.00 $45.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Kin Kikokuryu
  Sale

  4.5” Kin Kikokuryu

  $50.00 $45.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Kin Kikokuryu
  Sale

  5” Kin Kikokuryu

  $50.00 $45.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Kujaku
  Sale

  5” Kujaku

  $50.00 $45.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Kin Kikokuryu
  Sale

  5” Kin Kikokuryu

  $50.00 $45.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Armor Scaled Kujaku
  Sale

  5.5” Armor Scaled Kujaku

  $80.00 $72.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Heisei Nishiki
  Sale

  5.5” Heisei Nishiki

  $80.00 $72.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Doitsu Kujaku
  Sale

  6” Doitsu Kujaku

  $80.00 $72.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Heisei Nishiki
  Sale

  5” Heisei Nishiki

  $50.00 $45.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Heisei Nishiki
  Sale

  5” Heisei Nishiki

  $50.00 $45.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Heisei Nishiki
  Sale

  4.5” Heisei Nishiki

  $50.00 $45.00
  Add to cart Quick view
 • 4” Heisei Nishiki
  Sale

  4” Heisei Nishiki

  $30.00 $27.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Gin Rin Lemon Hariwake
  Sale

  5” Gin Rin Lemon Hariwake

  $60.00 $54.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Heisei Nishiki
  Sale

  6.5” Heisei Nishiki

  $100.00 $90.00
  Add to cart Quick view
 • 7” Doitsu Kujaku
  Sale

  7” Doitsu Kujaku

  $130.00 $117.00
  Add to cart Quick view
 • 7” Heisei Nishiki
  Sale

  7” Heisei Nishiki

  $130.00 $117.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Kujaku
  Sale

  6” Kujaku

  $80.00 $72.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Heisei Nishiki
  Sale

  6.5” Heisei Nishiki

  $100.00 $90.00
  Add to cart Quick view