Showing 1–25 of 41 results

 • 5.5” Kin Kikokuryu

  5.5” Kin Kikokuryu

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Heisei Nishiki

  5.5” Heisei Nishiki

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Heisei Nishiki

  5.5” Heisei Nishiki

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Imported Heisei Nishiki

  4.5” Imported Heisei Nishiki

  $35.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Imported Heisei Nishiki

  5.5” Imported Heisei Nishiki

  $55.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Imported Heisei Nishiki

  5” Imported Heisei Nishiki

  $45.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Kin Kikokuryu

  6” Kin Kikokuryu

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Kujaku

  5.5” Kujaku

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Kin Kikokuryu

  6” Kin Kikokuryu

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Doitsu Kujaku

  5.5” Doitsu Kujaku

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Heisei Nishiki

  5” Heisei Nishiki

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 11” Imported Male Doitsu Kujaku

  11” Imported Male Doitsu Kujaku

  $450.00
  Add to cart Quick view
 • 11.5” Imported Male Kujaku

  11.5” Imported Male Kujaku

  $450.00
  Add to cart Quick view
 • 12.5” Imported Male Doitsu Kujaku

  12.5” Imported Male Doitsu Kujaku

  $550.00
  Add to cart Quick view
 • 15” Imported Female Heisei Nishiki

  15” Imported Female Heisei Nishiki

  $825.00
  Add to cart Quick view
 • 10.5” Imported Female Doitsu Lemon Hariwake

  10.5” Imported Female Doitsu Lemon Hariwake

  $250.00
  Add to cart Quick view
 • 11.5” Imported Male Heisei Nishiki

  11.5” Imported Male Heisei Nishiki

  $275.00
  Add to cart Quick view
 • 12” Imported Male Kujaku

  12” Imported Male Doitsu Kujaku

  $300.00
  Add to cart Quick view
 • 7.5” Imported Gin Rin Kujaku

  7.5” Imported Gin Rin Kujaku

  $125.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Imported Kin Kikokuryu

  6.5” Imported Kin Kikokuryu

  $100.00
  Add to cart Quick view
 • 8” Imported Gin Rin Kujaku

  8” Imported Gin Rin Kujaku

  $160.00
  Add to cart Quick view
 • 8.5” Imported Kin Kikokuryu

  8.5” Imported Kin Kikokuryu

  $160.00
  Add to cart Quick view
 • 8.5” Imported Heisei Nishiki

  8.5” Imported Heisei Nishiki

  $160.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Gin Rin Kujaku
  Sale

  5.5” Gin Rin Kujaku

  $80.00 $72.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Gin Rin Heisei Nishiki
  Sale

  5.5” Gin Rin Heisei Nishiki

  $80.00 $72.00
  Add to cart Quick view