Showing 1–25 of 54 results

 • 4.5” Kin Kikokuryu

  4.5” Kin Kikokuryu

  $45.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Imported Kin Kikokuryu

  6.5” Imported Kin Kikokuryu

  $75.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Imported Gin Rin Kujaku

  6” Imported Gin Rin Kujaku

  $65.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Imported Gin Rin Kujaku

  6” Imported Gin Rin Kujaku

  $65.00
  Add to cart Quick view
 • 4” Imported Lemon Hariwake

  4” Imported Lemon Hariwake

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 4” Imported Doitsu Lemon Hariwake

  4” Imported Doitsu Lemon Hariwake

  $30.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Lemon Hariwake

  5” Lemon Hariwake

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Heisei Nishiki

  5.5” Heisei Nishiki

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Doitsu Kujaku

  5.5” Doitsu Kujaku

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Kujaku

  5.5” Kujaku

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Kin Kikokuryu

  5” Kin Kikokuryu

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Heisei Nishiki

  5” Heisei Nishiki

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 4” Imported Heisei Nishiki

  4” Imported Heisei Nishiki

  $30.00
  Add to cart Quick view
 • 4” Imported Lemon Hariwake

  4” Imported Lemon Hariwake

  $30.00
  Add to cart Quick view
 • 8” Imported Kin Kikokuryu

  8” Imported Kin Kikokuryu

  $160.00
  Add to cart Quick view
 • 9” Imported Doitsu Kujaku

  9” Imported Doitsu Kujaku

  $200.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Imported Doitsu Lemon Hariwake

  6” Imported Doitsu Lemon Hariwake

  $60.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Imported Kin Kikokuryu

  6.5” Imported Kin Kikokuryu

  $65.00
  Add to cart Quick view
 • 7” Imported Kujaku

  7” Imported Kujaku

  $110.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Heisei Nishiki

  4.5” Heisei Nishiki

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Heisei Nishiki

  4.5” Heisei Nishiki

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Heisei Nishiki

  4.5” Heisei Nishiki

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Doitsu Kujaku

  4.5” Doitsu Kujaku

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Doitsu Blue Kujaku
  Sale

  5.5” Doitsu Blue Kujaku

  $80.00 $64.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Kin Kikokuryu
  Sale

  4.5” Kin Kikokuryu

  $50.00 $40.00
  Add to cart Quick view