Showing 1–25 of 27 results

 • 4.5” Kin Kikokuryu

  4.5” Kin Kikokuryu

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Heisei Nishiki

  4.5” Heisei Nishiki

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Gin Rin Gin Ki Bekko

  4.5” Gin Rin Gin Ki Bekko

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Kin Kikokuryu

  5” Kin Kikokuryu

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Imported Heisei Nishiki

  5” Imported Heisei Nishiki

  $40.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Heisei Nishiki

  5” Heisei Nishiki

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Heisei Nishiki

  5.5” Heisei Nishiki

  $45.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Heisei Nishiki

  5.5” Heisei Nishiki

  $45.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Heisei Nishiki

  5.5” Heisei Nishiki

  $45.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Imported Heisei Nishiki

  4.5” Imported Heisei Nishiki

  $20.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Heisei Nishiki

  5.5” Heisei Nishiki

  $45.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Heisei Nishiki

  5.5” Heisei Nishiki

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Kin Kikokuryu

  5.5” Kin Kikokuryu

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Heisei Nishiki

  5” Heisei Nishiki

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Heisei Nishiki

  5” Heisei Nishiki

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Gin Rin Kin Ki Bekko
  Sale

  5.5” Gin Rin Kin Aka Bekko

  $50.00 $45.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Heisei Nishiki
  Sale

  6” Heisei Nishiki

  $50.00 $45.00
  Add to cart Quick view
 • 4” Heisei Nishiki
  Sale

  4” Heisei Nishiki

  $20.00 $18.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Heisei Nishiki
  Sale

  6” Heisei Nishiki

  $50.00 $40.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Heisei Nishiki
  Sale

  4.5” Heisei Nishiki

  $25.00 $17.50
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Kin Kikokuryu
  Sale

  5.5” Kin Kikokuryu

  $50.00 $35.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Heisei Nishiki
  Sale

  5” Heisei Nishiki

  $20.00 $14.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Heisei Nishiki
  Sale

  5” Heisei Nishiki

  $20.00 $14.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Heisei Nishiki
  Sale

  5.5” Heisei Nishiki

  $50.00 $25.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Kin Kikokuryu
  Sale

  5.5” Kin Kikokuryu

  $50.00 $25.00
  Add to cart Quick view