Showing 1–25 of 26 results

 • 6” Kin Kikokuryu

  6” Kin Kikokuryu

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Heisei Nishiki

  5.5” Heisei Nishiki

  $60.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Kin Kikokuryu

  6.5” Kin Kikokuryu

  $85.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Heisei Nishiki

  6” Heisei Nishiki

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 9” Imported Kin Ki Utsuri

  9” Imported Kin Ki Utsuri

  $150.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Gin Rin Ki Utsuri

  5.5” Gin Rin Ki Utsuri

  $55.00
  Add to cart Quick view
 • 10.5” Imported Kin Kikokuryu
  Sale

  10.5” Imported Kin Kikokuryu

  $275.00 $247.50
  Add to cart Quick view
 • 10.5” Male Imported Kin Kikokuryu
  Sale

  10.5” Male Imported Kin Kikokuryu

  $275.00 $247.50
  Add to cart Quick view
 • 9” Imported Doitsu Ki Matsuba
  Sale

  9” Imported Doitsu Ki Matsuba

  $215.00 $193.50
  Add to cart Quick view
 • 9” Imported Male Kin Kikokuryu
  Sale

  9” Imported Male Kin Kikokuryu

  $215.00 $193.50
  Add to cart Quick view
 • 9” Imported Male Kin Kikokuryu
  Sale

  9” Imported Male Kin Kikokuryu

  $215.00 $193.50
  Add to cart Quick view
 • 9.5” Imported Female Doitsu Ki Matsuba
  Sale

  9.5” Imported Female Doitsu Ki Matsuba

  $225.00 $202.50
  Add to cart Quick view
 • 11” Male Imported Heisei Nishiki
  Sale

  11” Male Imported Heisei Nishiki

  $345.00 $276.00
  Add to cart Quick view
 • 11.5” Imported Male Heisei Nishiki
  Sale

  11.5” Imported Male Heisei Nishiki

  $250.00 $200.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Gold Crown
  Sale

  6” Gold Crown

  $80.00 $64.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Kin Kikokuryu
  Sale

  5.5” Kin Kikokuryu

  $55.00 $44.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Gold Crown
  Sale

  5.5” Gold Crown

  $60.00 $48.00
  Add to cart Quick view
 • 8” Imported Kin Ki Utsuri
  Sale

  8” Imported Kin Ki Utsuri

  $145.00 $101.50
  Add to cart Quick view
 • 7” Imported Kin Kikokuryu
  Sale

  7” Imported Kin Kikokuryu

  $125.00 $87.50
  Add to cart Quick view
 • 10.5” Male Imported Heisei Nishiki
  Sale

  10.5” Male Imported Heisei Nishiki

  $235.00 $141.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Heisei Nishiki
  Sale

  6” Heisei Nishiki

  $80.00 $40.00
  Add to cart Quick view
 • 7” Heisei Nishiki
  Sale

  7” Heisei Nishiki

  $130.00 $52.00
  Add to cart Quick view
 • 7” Heisei Nishiki
  Sale

  7” Heisei Nishiki

  $130.00 $52.00
  Add to cart Quick view
 • 11.5” Imported Female Heisei Nishiki
  Sale

  11.5” Imported Female Heisei Nishiki

  $325.00 $130.00
  Add to cart Quick view
 • 11.5” Imported Female Gin Rin Heisei Nishiki
  Sale

  11.5” Imported Female Gin Rin Heisei Nishiki

  $325.00 $130.00
  Add to cart Quick view