Showing 1–25 of 46 results

 • 7.5” Yamato Nishiki

  7.5” Yamato Nishiki

  $145.00
  Add to cart Quick view
 • 7” Gin Rin Showa

  7” Gin Rin Showa

  $130.00
  Add to cart Quick view
 • 8” Showa

  8” Showa

  $165.00
  Add to cart Quick view
 • 8” Gin Rin Hi Utsuri

  8” Gin Rin Hi Utsuri

  $165.00
  Add to cart Quick view
 • 8” Yamato Nishiki

  8” Yamato Nishiki

  $165.00
  Add to cart Quick view
 • 8” Hi Utsuri

  8” Hi Utsuri

  $165.00
  Add to cart Quick view
 • 7.5” Imported Yamato Nishiki

  7.5” Imported Yamato Nishiki

  $145.00
  Add to cart Quick view
 • 7.5” Imported Kin Kikokuryu

  7.5” Imported Kin Kikokuryu

  $145.00
  Add to cart Quick view
 • 11.5” Male Imported Yamato Nishiki

  11.5” Male Imported Yamato Nishiki

  $315.00
  Add to cart Quick view
 • 9” Gin Rin Yamato Nishiki

  9” Gin Rin Yamato Nishiki

  $195.00
  Add to cart Quick view
 • 8.5” Heisei Nishiki

  8.5” Heisei Nishiki

  $175.00
  Add to cart Quick view
 • 8.5” Hi Utsuri

  8.5” Hi Utsuri

  $175.00
  Add to cart Quick view
 • 9” Imported Kin Hi Utsuri

  9” Imported Kin Hi Utsuri

  $170.00
  Add to cart Quick view
 • 9” Imported Gin Rin Yamato Nishiki

  9” Imported Gin Rin Yamato Nishiki

  $170.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Orenji Matsuba

  5” Orenji Matsuba

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Gin Rin Showa

  5” Gin Rin Showa

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 7” Gin Rin Yamato Nishiki

  7” Gin Rin Yamato Nishiki

  $130.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Gin Rin Showa

  6.5” Gin Rin Showa

  $85.00
  Add to cart Quick view
 • 7” Yamato Nishiki

  7” Yamato Nishiki

  $130.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Showa

  6” Hi Showa

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 9” Gin Rin Kin Hi Utsuri
  Sale

  9” Gin Rin Kin Hi Utsuri

  $230.00 $207.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Heisei Nishiki
  Sale

  6” Heisei Nishiki

  $80.00 $72.00
  Add to cart Quick view
 • 7” Gin Rin Yamato Nishiki
  Sale

  7” Gin Rin Yamato Nishiki

  $130.00 $117.00
  Add to cart Quick view
 • 11.5” Imported Female Heisei Nishiki
  Sale

  11.5” Imported Female Heisei Nishiki

  $295.00 $265.50
  Add to cart Quick view
 • 7” Heisei Nishiki
  Sale

  7” Heisei Nishiki

  $130.00 $104.00
  Add to cart Quick view