Showing all 19 results

 • 4.5” Kin Kikokuryu

  4.5” Kin Kikokuryu

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 4.5” Heisei Nishiki

  4.5” Heisei Nishiki

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 4” Gin Rin Kin Ki Bekko

  4” Gin Rin Kin Ki Bekko

  $20.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Heisei Nishiki

  5” Heisei Nishiki

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Kin Kikokuryu

  5.5” Kin Kikokuryu

  $45.00
  Add to cart Quick view
 • 4” Gin Rin Kin Ki Bekko

  4” Gin Rin Kin Ki Bekko

  $20.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Heisei Nishiki

  5” Heisei Nishiki

  $25.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Blue Heisei Nishiki
  Sale

  5” Blue Heisei Nishiki

  $25.00 $22.50
  Add to cart Quick view
 • 5” Kin Kikokuryu
  Sale

  5” Kin Kikokuryu

  $25.00 $20.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Doitsu Kin Ki Bekko
  Sale

  6” Doitsu Kin Ki Bekko

  $50.00 $40.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Kin Kikokuryu
  Sale

  5” Kin Kikokuryu

  $25.00 $20.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Heisei Nishiki
  Sale

  5.5” Heisei Nishiki

  $50.00 $40.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Heisei Nishiki
  Sale

  6” Heisei Nishiki

  $50.00 $40.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Kin Kikokuryu
  Sale

  6.5” Kin Kikokuryu

  $50.00 $40.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Gin Rin Ki Matsuba
  Sale

  5” Gin Rin Ki Matsuba

  $25.00 $20.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Heisei Nishiki
  Sale

  5” Heisei Nishiki

  $25.00 $20.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Doitsu Kin Ki Bekko
  Sale

  5.5” Doitsu Kin Ki Bekko

  $50.00 $35.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Ki Matsuba
  Sale

  5” Ki Matsuba

  $25.00 $17.50
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Doitsu Kin Ki Bekko
  Sale

  5.5” Doitsu Kin Ki Bekko

  $45.00 $22.50
  Add to cart Quick view