Showing all 16 results

 • 5” Kin Kikokuryu

  5” Kin Kikokuryu

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 4” Heisei Nishiki

  4” Heisei Nishiki

  $30.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Doitsu Ki Matsuba

  5.5” Doitsu Ki Matsuba

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Heisei Nishiki

  5.5” Heisei Nishiki

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Heisei Nishiki

  5.5” Heisei Nishiki

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 6” Kin Kikokuryu

  6” Kin Kikokuryu

  $80.00
  Add to cart Quick view
 • 5” Heisei Nishiki

  5” Heisei Nishiki

  $50.00
  Add to cart Quick view
 • 10.5” Imported Ki Matsuba

  10.5” Imported Ki Matsuba

  $250.00
  Add to cart Quick view
 • 6.5” Imported Kin Kikokuryu

  6.5” Imported Beni Kumonryu

  $100.00
  Add to cart Quick view
 • 8.5” Imported Kin Kikokuryu

  8.5” Imported Kin Kikokuryu

  $160.00
  Add to cart Quick view
 • 8.5” Imported Heisei Nishiki

  8.5” Imported Heisei Nishiki

  $160.00
  Add to cart Quick view
 • 5.5” Heisei Nishiki
  Sale

  5.5” Heisei Nishiki

  $80.00 $64.00
  Add to cart Quick view
 • 7.5” Imported Heisei Nishiki
  Sale

  7.5” Imported Heisei Nishiki

  $100.00 $70.00
  Add to cart Quick view
 • 8” Imported Heisei Nishiki
  Sale

  8” Imported Heisei Nishiki

  $120.00 $84.00
  Add to cart Quick view
 • 8.5” Imported Kin Kikokuryu
  Sale

  8.5” Imported Kin Kikokuryu

  $140.00 $84.00
  Add to cart Quick view
 • 14.5” Imported Male Kin Ki Utsuri
  Sale

  14.5” Imported Male Kin Ki Utsuri

  $850.00 $340.00
  Add to cart Quick view